Privacy verklaring Miniclub

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking

Deze verklaring is opgesteld door Red Chocolate B.V. gevestigd en kantoorhoudende aan het adres Schotersingel 155, 2023 AD in Haarlem, geregistreerd in het handelsregister bij de Kamer van Koophandel onder nummer 34260842, hierna “wij” of “ons””. Wij zijn verantwoordelijk voor alle verwerkingen van persoonsgegevens die plaatsvinden met behulp van de website van Miniclub (hierna de “website”). Als wij het hierna hebben over “u” of “ uw” dan bedoelen wij daarmee de natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens wij verwerken.

Voor een gedeelte van deze verwerkingen is tevens verantwoordelijk de vennootschap naar Deens recht Divine ApS gevestigd en kantoorhoudende aan het adres Nørregade 7B, 1165 Kopenhagen te Denemarken, geregistreerd in het Deense handelsregister onder nummer 32668097, hierna “Divine ApS”. Divine ApS host en onderhoudt de website en het achterliggende computer systeem.

Alle gegevens worden door ons verwerkt in overeenstemming met de Wet Bescherming Persoons-gegevens. Persoonsgegevens worden door ons vertrouwelijk behandeld. Gegevens worden alleen aan Divine ApS ter beschikking gesteld indien dat nodig is voor het uitvoeren van een abonnement. Behalve aan Divine ApS stellen wij alleen gegevens ter beschikking aan derden als wij daar wettelijk toe verplicht zijn of als wij uw toestemming hebben.

Welke gegevens verzamelen wij?

De gegevens die wij verzamelen betreft die gegevens die wij nodig hebben om een abonnement uit te voeren, de gebruikservaring van Miniclub te optimaliseren en om storingen van de website te verhelpen.

Dit zijn de verschillende typen informatie die wij verzamelen:

  • Informatie die u aan ons geeft: dit is alle informatie die u ingeeft op de website, zoals een e-mail adres, wachtwoord, uw betaalinformatie en alle informatie die u ingeeft binnen de ouderomgeving op de website.

  • Automatische informatie: wij verwerken informatie betreffende de activiteiten die u uitvoert binnen Miniclub, zoals welke spelletjes u speelt en wat uw score is van parels en goudstukken. Deze informatie is verbonden aan uw e-mail adres en wachtwoord combinatie. Na het opzeggen van uw abonnement slaan wij met gebruikmaking van een “cookie” uw spelgegevens op binnen Miniclub zodat u als u later opnieuw een abonnement afsluit kan doorspelen waar u was gebleven.

  • E-mail communicatie: wij gebruiken uw e-mail adres uitsluitend voor het uitvoeren van een abonnement. Onderdeel hiervan is dat u het ouderrapport ontvangt. Als u het ouderrapport niet wilt ontvangen dan kunt u de verzending daarvan uitzetten in de ouderomgeving op de website.

Waar gebruiken wij uw gegevens voor?

Wij gebruiken de verzamelde gegevens uitsluitend voor de volgende doelen:

  • Het uitvoeren van een abonnement.

  • Het optimaliseren van de gebruikservaring van Miniclub, hier valt onder het introduceren van nieuwe spelletjes binnen Miniclub, het verbeteren van de user interface van Miniclub, het corrigeren van fouten en storingen binnen Miniclub en het beschikbaar houden van uw spelgegevens binnen Miniclub.

  • Het voldoen aan onze wettelijke verplichtingen. Bijvoorbeeld onze wettelijke boekhoudverplichtingen.

Hoe zit het met cookies?

Cookies zijn kleine tekstbestandjes die wij op de harde schijf van uw computer plaatsen door middel van uw webbrowser om de website uw computer te laten herkennen. Wij gebruiken uitsluitend functionele first party cookies. Dit zijn cookies die zijn bedoeld om uw gebruik van Miniclub mogelijk te maken. De informatie die door deze cookies wordt gegenereerd wordt niet met derden gedeeld. De enige uitzondering hierop is de Google Analytics cookie (zie hierna). Wij gebruiken geen third party cookies op onze website die zijn bedoeld om aan u banners en andere online advertenties te tonen. Onze website is geheel advertentie vrij.

Als u geen gebruik wil maken van cookies kunt u dit wijzigen in de instellingen van uw webbrowser. Als u dit doet zal dit wel een verminderde gebruikservaring van Miniclub als gevolg hebben, of u kunt Miniclub in het geheel niet meer gebruiken.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van cookies om de website te helpen analyseren hoe u de site gebruikt. De door het cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Wilt u meer weten over de privacy aspecten van Google Analytics dan kunt u dat nalezen op http://www.google.com/intl/nl/analytics/privacyoverview.html.

Informatie die met behulp van Google Analytics wordt ter beschikking gesteld aan Divine ApS. Van die informatie krijgen wij een kopie. Voor zover in deze informatie persoonsgegevens zijn opgenomen geldt Divine ApS ten aanzien van die gegevens tevens als een verantwoordelijke.

Inzage en aanpassingsrecht

Op grond van de wet heeft u een inzage en wijzigingsrecht betreffende de persoonsgegevens die wij van u verwerken. Indien u van dit recht gebruik wenst te maken kunt u dit per e-mail naar admin@miniclub.nl aan ons kenbaar maken. Wij zullen dan binnen de wettelijke termijn hierop reageren.